DenkFrisse resultaten

Nieuwsgierig hoe jij samen met DenkFris kan werken aan jouw ambities?

“Vertrouwen, het begin van een goede samenwerking.”

Alex Vandemeulebroecke

Project Directeur Operations

Op ons mooie project Nieuwe Sluis Terneuzen heeft Maykel een belangrijke rol ingevuld in de ontwikkeling van kans- en risicomanagement. Naast zijn rol als risicomanager, heeft hij als vertrouwenspersoon een grote bijdrage geleverd aan zowel de interne relatie binnen de ploeg van Sassevaart alsmede aan de relatie tussen Sassevaart en de opdrachtgever. Op moeilijke momenten heeft hij als bemiddelaar een ingewikkeld dossier tot een goede oplossing weten te brengen. Ik hou hier een goede herinnering aan over.

“Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid”

M. Celis

Projectmanager

Bij ons project Nieuwe Sluis Terneuzen werkte Maykel als risicomanager, maar vervulde deze functie breder. Mensen van zowel de externe klant als binnen de eigen organisatie vertrouwen Maykel en hebben veel respect voor hem dankzij zijn positieve manier van werken en het uitstralen van vertrouwen.

Naast veel kennis en ervaring over hoe om te gaan met risico’s, kan Maykel goed meedenken en -praten op het gebied van contract, financiën en projectbeheersing. Dit maakt dat mensen van verschillende disciplines en niveaus hem als gelijke ervaren.

Bij het begeleiden van gesprekken tussen partijen met een verschillende mening, gaat Maykel actief op zoek naar de overeenkomsten. Eveneens laat hij de verschillen benoemen door de partijen zelf en maakt Maykel deze concreet, zodat beide partijen elkaar beter begrijpen. Door een goed evenwicht tussen een systematische aanpak en gerichte focus op de essentie (en niet de details), worden processen bewaakt en ervoor gezorgd dat mensen het gewenste overall resultaat met elkaar bereiken.

“Bruggenbouwer”

Tonia Leroy

Project Finance Manager

Vanuit mijn functie op het project Nieuwe Sluis Terneuzen heb ik zeer nauw contact gehad met Maykel vanuit zijn functie als risicomanager. Ik heb Maykel leren kennen als een open en joviaal iemand met wie het aangenaam samenwerken was. Veel meer dan risicomanager is Maykel ook een bruggenbouwer. Hij slaagt erin om mensen met uiteenlopende visies en ideeën toch gezamenlijk hetzelfde doel te laten bereiken.

"Best for project"

Bas van Tooren

Tender Manager

Op de tender Hoekse Lijn heb ik met Maykel samengewerkt. Na die periode heb ik regelmatig met Maykel gespard over complexe risicoregisters en de daarbij behorende strategie om deze risico’s te mitigeren. Ik heb Maykel leren kennen als analytisch, gestructureerd en verbindend persoon. “Best for project” stond altijd centraal. Zijn kennis en ervaring, gecombineerd met gevoel voor belangen die spelen binnen een team of organisatie en daarbij nooit het grotere geheel uit het oog verliezen, maakt Maykel waardevol voor ieder team wat mij betreft. Een kennismaking die is uitgegroeid tot een warme samenwerking die zeker in de toekomst een vervolg krijgt.