Wil je niet meer geleefd worden door de waan van de dag?

Ken je het gevoel dat…

… je dagelijkse werkdruk toeneemt door allerlei problemen die je ervaart en dat de hoeveelheid van problemen en dynamieken die spelen zich alleen maar opstapelen? Dit maakt het vaak ingewikkeld en onoverzichtelijk. Je doet je best, maar je weet niet goed waar te beginnen.

…je goed wilt zijn in je vak. Je zaken op orde wilt hebben. Je niet wilt mislukken. Dit kan doorslaan naar gedrag dat je geen tot nauwelijks meer risico’s durft te nemen. Je ziet veel belemmeringen maar vooral geen mogelijkheden. Je vindt het lastig om hierover te praten. Je weet niet goed hoe hiermee om te gaan. Maar ach, niet belangrijk toch? En je dendert maar weer door. Op een gegeven moment ga je je steeds minder vrolijk voelen en je wordt kribbiger naar je omgeving toe. Je kwetsbaar opstellen is ‘not done’! Laat staan dat je jouw ideeën en onzekerheden met anderen bespreekt. Jammer, want hierdoor gaat veel van jouw waardevolle tijd en energie verloren aan zaken die er eigenlijk niet toe doen.

Dit kan anders. DenkFris!

BEKIJK HET AANBOD en ontdek wat DenkFris voor jou persoonlijk kan betekenen. Of NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP, dan stemmen we samen af wat de mogelijkheden zijn.


WIL JE ALS TEAM IEDERE DAG MET PLEZIER SAMENWERKEN AAN WAARDEVOLLE RESULTATEN?

Ken je het gevoel dat…

… je vol enthousiasme als team start aan de uitdagingen die voor jullie liggen. Na het maken van afspraken over hoe deze uitdagingen aan te pakken, ligt de focus in de dagelijkse praktijk vaak op het behalen van individuele resultaten. Dynamieken die spelen binnen je team of tussen jouw team, organisatie en omgeving worden ingewikkelder. Aandacht voor elkaar, gezamenlijke ambities en resultaten verdwijnt naar de achtergrond. Frustratie en onbegrip wordt groter. Werkplezier en vertrouwen neemt af. Betrokkenheid wordt minder. Vaak willen we dit niet. Je weet niet goed hoe dit te doorbreken.

… dat je als team of organisatie voor een nieuwe uitdaging staat? Je wilt direct met frisse energie een goede basis leggen voor een goede effectieve samenwerking met je team. Maar je weet niet goed hoe dit aan te pakken.

Herkenbaar? Dan is het tijd voor DenkFris & DURVT!

BEKIJK HET AANBOD wat we voor jou, je team en organisatie kunnen betekenen. Nu al nieuwsgierig geworden? NEEM DAN VRIJBLIJVEND CONTACT OP en we vertellen je graag meer over de DURVT succesformule.


MEER PRATEN EN BETERE PRESTATIES?

Ken je het gevoel dat...

…het projectbelang in de bouwketen niet altijd voorop staat? Samenwerken met ketenpartners wordt altijd heel belangrijk gevonden. In gezamenlijke sessies wordt met volle overtuiging afspraken hierover gemaakt. Wat je daarna vaak ziet, is dat deze afspraken geen directe opvolging krijgen en iedereen in het dagelijks werk vooral bezig is met hun eigen organisatiebelangen. Er wordt meer tegen elkaar gewerkt dan samen. Dit patroon kan doorslaan naar gedrag dat je als organisatie in de keten geen tot nauwelijks meer risico’s durft te nemen. Ruimte om belemmeringen en vooral mogelijkheden te bespreken tussen de ketenpartners die het gezamenlijk belang ten goede komen wordt niet of nauwelijks gemaakt. Met als gevolg dat dit leidt tot ongewenste situaties als het niet waarmaken van beoogde kwaliteit. Minder betrokkenheid van partijen. Onveilige (werk)omgeving. Vermijdbare faalkosten. Uitloop van de planning. Ontevreden gebruikers. Lagere marges. En ga zo maar door.

Het kan anders. Maak samen meer IMPACT in de keten. DenkFris!

BEKIJK HET AANBOD wat we voor jou en je ketenpartners kunnen betekenen. Nu al nieuwsgierig geworden? NEEM DAN VRIJBLIJVEND CONTACT OP en we vertellen je graag meer over hoe je samen met je ketenpartners meer IMPACT kan maken.


We hebben een conflict!

Ken je het gevoel dat...

…je er alles aan gedaan hebt om een meningsverschil op te lossen en niet meer weet wat je nog meer kan doen? In de bouw komen regelmatig conflicten voor tussen ketenpartners. Partijen hebben ver uiteenlopende beelden en interpretaties over bepaalde zaken. Een groot aantal van deze conflicten leiden uiteindelijk tot contractuele discussies waar emoties oplopen en de overhand nemen. Het lukt partijen onderling zelf niet samen eruit te komen. Vertrouwen is ver te zoeken.

Wat je als laatste wilt, is dat besloten wordt om over te stappen naar een juridische procedure waarbij een neutrale, derde persoon (bijvoorbeeld een rechter) beslist over de uitkomst van het conflict.

Eén stap hiervoor is om te kiezen voor bemiddeling waarbij het streven is om vanuit gezamenlijk belang te werken aan een passende oplossing. Weten hoe?

DenkFris! Samen gaan jullie eruit komen.

BEKIJK HET AANBOD en ontdek wat DenkFris voor jou en je ketenpartner(s) kan betekenen. Of NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP, dan stemmen we samen af wat de mogelijkheden zijn.