DenkFris Werkwijze

De DenkFris Werkwijze is bruisend, open, prikkelend, verfrissend en helder. Werk met zes stappen gericht samen aan waardevolle resultaten.

BRUISEND

DenkFris staat voor een enthousiaste, gedreven en positief realistische houding. Beleef in het moment. Plezier staat voorop en serieus wanneer de situatie het vraagt. Samen maken we het verschil.

OPEN

DenkFris werkt vanuit gelijkwaardigheid, vertrouwen, verbinding met aandacht voor de mens en situatie. Met open blik ontdekken wat ieders beelden, gedachtes, ideeën, verwachtingen, onzekerheden of vragen zijn.

PRIKKELEND

DenkFris begeleidt organisaties en teams in complexe ontwikkelvraagstukken. Daagt je hierbij uit met prikkelende vragen, geeft ruimte om te luisteren naar tegengeluiden en scherpt aan waar nodig. DenkFris vraagt door tot de kern.

VERFRISSEND

DenkFris is een doorlopende manier van denken, werken en leren die nooit af is. Inspireren en laten inspireren zorgt dat DenkFris verfrissend blijft.

HELDER

Doelgericht samenwerken in dynamische complexe omgevingen waar dubbelzinnigheid en onzekerheid aan de orde van de dag is, is al lastig genoeg. Het aanbod van DenkFris is helder. In communicatie, in aanpak, in prijs, in vormgeving en in afspraken. Passend bij de vraag en gewenste situatie.

Werkwijze Stap 1

Fris ambities op

Krijg inzicht in persoonlijke en/of verbindende ambities, teampatronen en de mate in hoeverre er sprake is van een klimaat binnen je team waarin het veilig is om risico's te kunnen nemen. Fris jullie ambities op en maak (nieuwe) afspraken over verwachtingen en de wijze waarop jullie in de praktijk invulling gaan geven aan het samenwerken aan gezamenlijke ambities.

Werkwijze Stap 2

Stel prikkelende doelen

Stel prikkelende doelen (bij) welke noodzakelijk zijn om gestelde ambities waar te kunnen gaan maken. Verwoord concreet en positief wat je wilt bereiken. Maak een overzicht welke uitdagingen bij de prikkelende doelen horen. Verdeel rollen, creëer eigenaarschap en maak afspraken over ieders persoonlijke bijdrage(n).

Werkwijze Stap 3

Ontdek belangrijke onzekerheden

Maak de huidige situatie inzichtelijk aan de hand van feiten, dynamieken die spelen, dubbelzinnigheid en wat jullie niet-weten en niet-zeker-weten in relatie tot de gestelde uitdagingen? Krijg inzicht in de belangrijkste onzekerheden in relatie tot de gestelde doelen.

Werkwijze Stap 4

Denk in mogelijkheden

Onderzoek en maak inzichtelijk over wat, waarom, wie, wanneer kan doen en wat de verwachting is wat dit kan opleveren in relatie tot de belangrijkste onzekerheden.

Werkwijze Stap 5

Besluit helder en ga vol energie aan de slag

Neem besluit over hoe om te gaan met de onzekerheden en mogelijkheden in relatie tot de gestelde doelstellingen. Ga met volle energie gericht aan de slag met de afgesproken acties.

Werkwijze Stap 6

Reflecteer, leer en stuur

Wat gaat goed en ga je of gaan jullie mee door?
Wat heeft geen effect en stop je of stoppen jullie mee?
Wat kan beter en ga je of gaan jullie anders doen?